VAD SKA JAG TÄNKA PÅ INFÖR MITT VÄRMEPUMPSKÖP?

En luftvärmepump är ofta en bra lösning för att minska dina energikostnader men det kan vara svårt att hitta rätt i djungeln av olika modeller och funktioner. Vad är det man ska titta efter, och vad betyder de olika värdena? För att du ska hitta den bästa lösningen har vi sammanställt några punkter som kan vara bra att fundera över innan du gör ditt val.

Ladda ner vår Köpguie

1. Vilken värmepumpslösning passar bäst för mitt boende?

En luft/luftvärmepump passar de flesta hus och är den värmepumpslösning med lägst investering och dessutom väldigt låga underhållskostnader. Man kan välja mellan en single-split eller en multi-split lösning. Single-split innebär att man har en inomhusdel som är kopplad till en utomhusdel. Denna lösning passar bäst för lite mindre hus eller hus med en öppen planlösning. Med multi-split kan man ansluta flera inomhusdelar till en enda utomhusenhet och därmed få bättre spridning av värme och kyla. Multi-split lämpar sig bäst om man har ett hus med flera våningsplan eller större yta, där en inomhusdel har svårt att distribuera värmen i hela huset. Man kan också använda en luft/luftvärmepump som ett komplement till en annan värmekälla exempelvis oljepanna eller eldning med ved. Då räcker det oftast med en single-split lösning och på detta sätt kan man också spara in på sina totala värmekostnader.

2. Har placeringen betydelse?

Ja, placeringen är avgörande för att en luftvärmepump ska fungera bra och sprida värmen på bästa sätt. Då planlösningar skiljer sig mycket åt från hus till hus är det svårt att ge några generella råd om luftvärmepumpens placering för bästa möjliga resultat. Dock kan man säga att inomhusenheten ska placeras högt och luftigt för att ge bästa spridning av luften. En värmepump måste alltid installeras av en certifierad installatör. Din installatör kan ge dig råd om den bästa placeringen för just ditt boende.

3. Hur mycket kan jag spara? Lite om SCOP och energiklasser.

Ett vanligt skäl till att investera i en värmepump är för att sänka uppvärmningskostnaderna. Hur mycket du kan spara beror på flera faktorer som till exempel din nuvarande värmelösning, var i landet du bor och bostadens planlösning. Generellt brukar man säga att man kan spara in cirka 40 – 70 procent genom att byta till en luftvärmepump från tradionell typ av uppvärmning.

Ett sätt att mäta årsbesparingen är SCOP, eller årsvärmefaktor som det också kallas. SCOP står för Seasonal Coefficient of Perfomance och visar hur mycket värmeenergi du kan få ut i jämförelse med den energi värmepumpen förbrukar under ett helt år. SCOP visas med ett värde och ju högre värdet är desto högre besparing kan du göra. Man kan säga att värdet anger hur mycket värme du får för pengarna. SCOP-värdet bestämmer också vilken energiklass en värmepump hamnar i. Högt SCOP ger också hög energiklassificering eftersom du får ut mer värme per förbrukad kWh. Ett SCOP på över fem ger den högsta energiklassen, A+++. En värmepump med högt SCOP och energiklass kostar kanske lite mer men ger i gengäld en högre besparing och är därmed mer miljövänlig. Jämför SCOP-värdet på olika luftvärmepumpar och tänk över hur högt SCOP-värde och hur hög energiklass du vill ha på din pump innan du tar ditt beslut.

4. Se över värmeeffekten vid låga temperaturer

Eftersom vi har ett så kallt klimat i Norden så är det viktigt att titta på värmepumpens effekt vid olika utomhustemperaturer. Värmeeffekten mäts i kW och ju högre effekt i kW vid låga utomhustemperaturer desto bättre. Jämför olika värmepumpars effekt vid låga utomhustemperaturer för att få en idé om hur bra den fungerar under vinterhalvåret.

5. Jämför ljudnivån hos olika värmepumpar

Det är en bra idé att ta reda på och jämföra ljudnivån hos olika luftvärmepumpar, för ingen vill bli störd av buller från sin värmepump. Ta reda på ljudnivån för både inomhusdel och utomhusdel och jämför mellan olika modeller. Ett tips är att ta reda på ljudnivån vid fläkt i medelhastighet. Det är den hastighet du oftast använder din värmepump i vilket innebär att det är där det är viktigast med en så låg ljudnivå som möjligt. Ett bra riktmärke att sträva efter är 25 till 40 dB för inomhusdelen och mellan 45 till 50 dB för utomhusdelen.

6. Vilka tillbehör och funktioner vill jag ha?

Tänk över vilka extra funktioner du vill ha i din värmepump. Vissa pumpar kan anslutas till ett trådlöst nätverk via WiFi vilket gör att du kan styra värmepumpen och reglera temperaturen med mobilen oberoende var du befinner dig. Du kan också få underhållsvärme som håller en jämn temperatur när du inte är där. Detta passar exempelvis bra i en sommarstuga. En annan funktion som de flesta värmepumpar har är kylfunktion som kan vara trevligt under varma sommardagar.

7. Vad säger testerna?

Leta gärna upp och läs tester som gjorts på värmepumpar och speciellt de som utförts av myndigheter. Det gör att du enkelt kan jämföra mellan olika modeller och hur bra de olika funktionerna är på en värmepump . Ett exempel är Energimyndigheten i Sverige som genomförde ett stort test av värmepumpar under 2013. Du hittar testet på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se.

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009